Rafał Oleśkowicz Grupa Terrabit html, xhtml, css, php, ruby, photoshop, slackware
Kapitał ludzki

KAPITAŁ LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Kapitał ludzki

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI

FUNDUSZ SPOŁECZNY

odsłon

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

I S K R A
aktywizacja społeczno-zawodowa
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w gminie Suszec
Gmina Suszec
Gmina Suszec
GOPS Suszec
ISKRA – REKRUTACJA 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje o trwających pracach nad projektem systemowym pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec" na lata 2013. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.

W ramach projektu osoby będą mogły skorzystać nieodpłatnie z m. in.: szkoleń i kursów zawodowych, indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, indywidualnej konsultacji z prawnikiem, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, oraz innych działań w zależności od potrzeb. W poprzednich latach realizowano takie kursy zawodowe jak; kucharz, krawcowa, operator koparko ładowarki czy kurs prawa jazdy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji na ten temat w GOPS Suszec przy ul. Lipowej 1, (tel. 032 44 93 083).

ISKRA – News 2012

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszczy informuje o trwającym realizacji projektu systemowego pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Suszec" na 2012 rok. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.

W ramach projektu 10 uczestniczek/ków, w miesiącu lipiec - sierpień uczestniczyło w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym i psychologiem. Po konsultacjach indywidualnych rozpoczęły się warsztaty z kluczowych kompetencyjnych społecznych. Podczas warsztatów poruszano problematykę poruszana się po współczesnym rynku pracy. Ciągłe zmiany na współczesnym rynku pracy wymuszają stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia był odpowiedzią na potrzeby uczestniczek/ków projektu. cieszyły się zainteresowaniem o czym świadczy frekwencja, jak i pozytywne opinie uczestników/uczestniczek o warsztatach.

ISKRA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszczy informuje o trwającym realizacji projektu systemowego pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Suszec" na 2011 rok. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje o trwających pracach nad projektem systemowym pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Suszeca" na lata 2012/2013. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.

W ramach projektu osoby będą mogły skorzystać nieodpłatnie z m. in. ze szkoleń i kursów zawodowych, indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, indywidualnej konsultacji z prawnikiem, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, oraz innych działań w zależności od potrzeb. W poprzednich latach realizowano takie kursy zawodowe jak; kucharz, krawcowa, operator koparko ładowarki czy kurs prawa jazdy.

2012/2013

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą uzyskać więcej informacji na ten temat w GOPS Suszec przy ul. Lipowej 1 ( tel. 032 44 93 083).


ISKRA - News

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszczy informuje o trwającym realizacji projektu systemowego pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Suszec" na 2011 rok. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.

W ramach projektu 10 uczestniczek/ków. W miesiącu sierpień – listopad uczestniczyło w kursach zawodowych. Kursy zawodowe które w tym roku zostały zorganizowane to kucharz, cukiernik, prawo jazdy, podstawy księgowości oraz profesjonalny sprzedawca. Celem kursów jest zdobycie lub zaktualizowanie kwalifikacji zawodowych. Ciągłe zmiany na współczesnym rynku pracy wymuszają stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zajęcia był odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczestniczek/ków projektu oraz cieszyły się zainteresowaniem o czym świadczy frekwencja, jak i pozytywne opinie uczestników/uczestniczek o kursach.


ISKRA - News

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje o trwającej realizacji projektu systemowego pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec" na 2011 rok. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.

      W ramach projektu 10 uczestniczek/ków w miesiącach od czerwca do sierpnia 2011r. uczestniczyło w indywidualnych zajęciach psychologicznych i zawodowych, oraz warsztatach z m. in.: kompetencji i umiejętności społecznych. Celem warsztatów było przygotowanie uczestników do poruszania się po współczesnym rynku pracy, poprzez przygotowanie dokumentów aplikacyjnych jak również symulacje rozmowy kwalifikacyjnej.
   Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem, o czym świadczy frekwencja, jak i opinie uczestników/uczestniczek o zajęciach.


ISKRA – Informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu informuje o realizowaniu szkoleń w ramach projektu systemowego pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Suszec" na 2011 rok. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.

W ramach projektu zrekrutowano 10 uczestniczek/ków. W miesiącu czerwcu rozpoczęto realizację usług indywidualnego poradnictwa psychologicznego i zawodowego. W następnych miesiącach osoby będą mogły skorzystać nieodpłatnie z m. in.: szkoleń i kursów zawodowych, indywidualnej konsultacji z prawnikiem, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, oraz innych działań w zależności od potrzeb.

Wyjaśnienie do ogłoszenie zapytanie cenowe GOPS Suszec
Ze względu na szacunkową wartość usługi (do 14 tys. euro) postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Niniejsza informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia ofert ani zapytania o cenę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

Ogłoszenie zapytanie cenowe GOPS Suszec

ISKRA – Przypomina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszczy informuje o trwającym naborze do projektu systemowego pt. "ISKRA - aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Suszec” na 2011 rok. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w części ze środków pochodzących z budżetu Gminy Suszec.

W ramach projektu osoby będą mogły skorzystać nieodplatnie z m. in.: szkoleń i kursów zawodowych, indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, indywidualnej konsultacji z prawnikiem, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, oraz innych działań w zależności od potrzeb.

Termin rekrutacji trwa tylko do końca marca. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w GOPS Suszec przy ul. Lipowej 1 ( tel. 032 44 93 083).


Już finisz!

Projekt "ISKRA" aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec dobiega końca. Przed uczestnikami jeszcze doradztwo prawne oraz seminarium podsumowujące projekt.

         Nadchodzący grudzień jest okresem kiedy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opracowuje wniosek o dofinansowanie projektu na rok 2011! GOPS Suszec otrzymał pozytywną rekomendację do realizacji projektu w 2011 roku z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach, co potwierdza konieczność i zasadność podejmowania starań o pozyskanie dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przyszłym roku planowane jest objęcie 10 a nawet 12 osób, które będą mogły skorzystać z doradztwa prawnego, zawodowego czy psychologicznego oraz szkoleń zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, co przynosi efekt np. w postaci podjęcia przez nich zatrudnienia.

Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca Gminę Suszec, bezrobotna lub nieaktywna zawodowo korzystająca z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu.

   Osoby zainteresowane uczestnictwem w  nowym projekcie w 2011 roku bliższe informacje mogą uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu osobiście lub pod nr telefonu 324493083

   
  Koordynator projektu
Rafał Kochan"ISKRA" 2010

      To już trzeci rok kiedy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu pozyskał środki na realizację projektu systemowego pn „ ISKRA „ – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Suszec w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.
      Trud i wysiłek związany ze złożeniem wniosku o jego dofinansowanie po raz kolejny zaowocował pozytywną oceną i podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim z początkiem sierpnia 2010 r.
      Projekt jak w latach ubiegłych skierowany jest do osób bezrobotnych, mieszkańców Gminy Suszec zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu. Obecnie w projekcie bierze udział 10 osób.
      Uczestnicy projektu są bardzo pozytywnie nastawieni do zmian w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Ukończyli indywidualne doradztwo psychologiczne i zawodowe. Na pozytywne efekty nie trzeba było długo czekać.
      Jeden z uczestników jako pierwszy ukończył kurs spawacza i otrzymał wymarzoną pracę. Pozostałych 9 uczestniczy w wybranych przez siebie szkoleniach zawodowych.Informacje dla potencjalnych usługobiorców. (2010-03-01)Szanowni Państwo,

Przed nami kolejny rok realizacji projektu wszystkich chętnych zapraszamy do wypełnienia Wniosku Rekrutacyjnej i złożenia go w GOPS Suszec.

Wniosek można pobrać w GOPS Suszec. Wnioski rekrutacyjne są przyjmowane na bieżąco do 30.01.2010 roku, w godzinach 8.00 - 14.00.

Warunki uczestnictwa w projekcie spełnienie wymogów formalnych, miedzy innymi:
  • Zamieszkiwanie na terenie gminy Suszec.
  • Korzystanie ze świadczeń GOPS Suszec.
  • Status osoby bezrobotnej.
Wniosek Rekrutacyjny do pobrania:

zal_1_wniosek_rekrutacyjny_kandydata_do_projektu.doc

zal_1_wniosek_rekrutacyjny_kandydata_do_projektu.pdf
Programmer: Rafał Oleśkowicz