Białka głównym budulcem

Szczególną rolę w funkcjonowaniu organizmu odgrywają białka. Białka, będące głównym budulcem komórek, nazywa się strukturalnymi. Inne substancje białkowe (hormony, enzymy, przekaźniki wtórne, czynniki wzrostu, białka receptorów przekaźników i hormonów, białka tworzące kanały jonowe), nazywane białkami funkcjonalnymi, regulują procesy życiowe komórek i narządów. Cząsteczki białka są zbudowane z elementarnych cegiełek – aminokwasów. Wszystkie aminokwasy mają dwie wspólne cechy budowy: 1) w cząsteczce aminokwasu występuje zawsze grupa kwasowa -COOH i grupa zasadowa -NH2, 2) grupa zasadowa -NH2 znajduje się w pozycji a, to znaczy jest związana z tym samym atomem węgla, z którym jest związana grupa -COOH. W organizmie ssaków występuje około 20 aminokwasów. Różnice między aminokwasami dotyczą budowy tzw. reszty aminokwasowej, połączonej z tym samym atomem węgla, z którym są połączone grupy -COOH i -NH2. Cząsteczki różnych aminokwasów łączą się za pomocą wiązań peptydowych. W wiązaniach tych grupa zasadowa jednego aminokwasu tworzy połączenie z grupą kwasową drugiego aminokwasu. W ten sposób powstają łańcuchy aminokwasów o różnej długości. Związki zbudowane z krótkich łańcuchów nazywa się peptydami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *