COŚ POŻYTECZNEGO

Rodzeństwu często sprawia jednak przyjemność zrobienie cze­goś pożytecznego. Może ich cieszyć pomoc w zapisywaniu obserwacji lub prowadzeniu ćwiczeń (nawet jeśli ich rodzice nie życzą sobie, aby byli oni wciągani w poprawianie „złego” zachowania, tak jak to było w przy­padku jednej z matek, która stwierdziła: „nie chciałabym, aby narzuca­ła Kasi swoją wolę”). Jeżeli brat lub siostra mają ochotę pomóc w nau­ce można pozwolić im przeprowadzić jedną lub dwie lekcje razem z ro­dzicami, aby uzyskać pewność, że będą postępować w taki sam sposób, tzn. prowadzić notatki i nagradzać. Bracia i siostry mogą być bardzo dobrymi nauczycielami i odczuwać dużą satysfakcję z nauki i pomocy upośledzonemu umysłowo dziecku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *