CZEGO I JAK UCZYĆ?

Kolejność nabywania umiejętności przez normalne dzieci często podsuwa nam następny lo­giczny krok w rozwoju psychoruchowym dziecka upośledzonego, cho-< ciaż czasem trudno jest rozstrzygnąć, czy coś jest już możliwe do nam uczenia, czy jeszcze nie. Na przykład pewien chłopiec, który nie mógł mówić, nie był także w stanie opanować mowy znaków ręcznych (Sy­stem Znaków Pageta-Gormana. Jego nauczyciel nie był pewien, czy oznacza to, że ani mowa, ani język znaków nie są do­godnymi dla niego sposobami komunikacji, czy też nie jest on w tym momencie zdolny do porozumiewania się w jakikolwiek sposób. Przy­jął więc wstępnie pierwszą możliwość i założył, że to obie stosowane metody są w tym przypadku nieodpowiednie. Wypróbował więc trze­cią — język obrazów, który chłopciec szybko opanował. Złotą regułą jest: jeśli nie wiesz, to wypróbuj — systematycznie, prowadząc dokładne notatki. Wkrótce przekonasz się, czy przypadkiem nie uczyłeś dziecka czegoś zbyt trudnego i wtedy będziesz mógł ewentualnie zmienić sposób postępowania na bardziej odpowiedni.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!