Duża ilość eksperymentów

Najwięcej eksperymentów wykonano z wprowadzaniem do zapłodnionej komórki genów sterujących syntezą hormonów. Na przykład myszy transgeniczne z wprowadzonym genem hormonu wzrostu rosną 2-3 razy szybciej niż normalne zwierzęta tego samego szczepu. Zabiegiem powodującym odwrotny skutek jest usunięcie wybranego genu (knock out). U myszy z blastocyty, tj. wczesnej formy zarodka, pobiera się niezróżnicowane komórki pierwotne, z których normalnie wykształcają się tkanki organizmu. Komórki te hoduje się w sztucznym środowisku i poddaje zabiegom polegającym na wprowadzaniu do ich genomu fragmentu DNA o nieprawidłowej sekwencji nukleotydów albo procedurom powodującym mutację genu w odpowiednim miejscu chromosomu. Tak zmienione komórki wprowadza się do blastocysty. Jak z normalnych komórek, również z komórek o zmienionym genomie powstają tkanki organizmu. Jeśli powstaną z nich komórki rozrodcze, zmieniony materiał genetyczny znajdzie się w jajach i plemnikach i zostanie przekazany potomstwu. Potem, drogą odpowiednich krzyżowań wyodrębnia się myszy noszące nieprawidłowy gen. Najczęściej myszy z nieprawidłowym genem stanowią modele w badaniach nad genetycznym podłożem różnych chorób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *