Głowa rodziny we współczesnej rodzinie

Wiadomo, że w każdej społeczności ktoś musi rządzić, aby wszystko szło w prawidłowym kierunku, ktoś musi taki nadzór trzymać. Rodzina jest także taką organizacją, którą trzeba zarządzać, aby funkcjonowała w odpowiedni sposób. Przez całe stulecia zawsze głową rodziny był mężczyzna, który decydował o najważniejszych sprawach dotyczących rodziny, nie tylko dzieci, ale nawet żony, która nie miała za dużo do powiedzenia nawet na swój własny temat. Często odbywało się to ze szkoda dla kobiety i jej dzieci. Na szczęście żyjemy w innych czasach i teraz, oczywiście są wyjątki, kiedy mężczyzna traktuje swoją rodzinę, tak jak w ubiegłym stuleciu, w rodzinach coraz częściej odnajdujemy partnerski podział obowiązków i praw. Co za tym idzie coraz częściej w rodzinie decyzje są podejmowane w sposób, który nazwać można by było demokratycznym, czyli oboje małżonkowie dyskutują i podejmują wspólnie decyzję, a również coraz częściej do wspólnej decyzji dopuszcza się nawet dzieci, które są wystarczająco duże aby mieć zdanie na jakiś temat. Oczywiście nie zawsze brane jest pod uwagę to, co myślą dzieci, tylko niektóre sytuacje są do tego odpowiednie. Są też rodziny, w których to właśnie kobieta jest tą osobą, która podejmuje najważniejsze decyzje i to wtedy ona jest tak zwaną głową rodziny. Nie ma obecnie, tak jak dawniej, że to właśnie mężczyzna, obligatoryjnie jest tą właśnie głową rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *