KARY

Jedną z ewentualnych zalet opisywanego programu jest to, że dopusz­cza, aby w przypadkach złego zachowania ekwiwalenty były odbierane, podobnie jak są dawane za dobre zachowanie, pozwala to nam na sto­sowanie kar obok systemu wzmacniania rodzajów zachowań. Ekwiwa­lenty różnią się dzięki temu od innych środków wzmocnienia — nie odbierzemy przecież dziecku słodyczy, które zostały już zjedzone. Sy­stem kar stosować można dwojako: albo odbierać w razie nieposłuszeń­stwa ekwiwalenty zarobione uprzednio za dobre zachowanie, albo też — jeżeli nasz program stosujemy, aby przede wszystkim zwalczyć złe na­wyki — dawać dziecku codziennie z góry określoną liczbę ekwiwalentów, które będą następnie odbierane za złe sprawowanie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *