Kilka złych sposobów wychowywania

Wychowanie dzieci jest bardzo trudne. Nie ma skutecznych metod jak należy wychowywać dzieci, ale można określić jak na pewno tego nie robić. Jednym sposobem takiego wychowania jest wychowywanie pod kloszem, czyli w cieplarnianych warunkach. Wynika to z chęci nadmiernego chronienia dziecka, a jest negatywne ze względu na jego późniejszą nieporadność życiową. Takie wychowanie prowadzi d problemów z nawiązywaniem kontaktów u dziecka, a także z samodzielnym podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów. Takie dzieci myślą mało kreatywnie i są podporządkowane innym ludziom i od nich zależne. Kolejnym sposobem jest tak zwany model rodzicielstwa helikopterowego. W takim modelu rodzice starają się chronić dziecko przed złem świata nawet jeśli jest to zbędne i niepotrzebne. Rodzice pomagają dzieciom w każdej sytuacji i nie pozwalają na popełnienie nawet najmniejszych błędów, przez co dziecko nie ma możliwości uczenia się. Kolejnym sposobem wychowania z grupy permusywno-lękowej jest wychowanie powierzchniowe. W tym modelu chodzi mniej więcej o to, żeby dzieci nie sprawiały problemów. Dziecko jest wychowywane od jednego złego wydarzenia do drugiego. Konsekwencjami tego stylu, jak większości, są zaburzenia społeczne, patologiczne zachowania dziecka, poczucie odrzucenia i trudności w nawiązywaniu głębszych więzi społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *