Kontrowersje wokół osób homoseksualnych

Przywołując tradycyjny model rodziny, większość z nas myśli o kobiecie i mężczyźnie oraz dzieciach. Obecnie pojawia się także inne pojmowanie tego pojęcia. Chodzi mianowicie o pary homoseksualne i adoptowanie przez nich dzieci. W naszym kraju niemożliwe są związki legalne takich par, jednak bardzo dużo jest związków kobiet z kobietami i mężczyzn z mężczyznami. Czy jest szansa na tolerancję takich par w naszym kraju? Zdania są niewątpliwie podzielone. Nasz państwo, mimo postępującej liberalizacji, nadal jest konserwatywne. Organizowane manifestacje pokazują, że jeszcze wiele w naszym kraju musi się zmienić, żeby pary homoseksualne były traktowane na równi ze wszystkimi. Wiele par nie ujawnia się w obawie o wykluczenie ze społeczeństwa, które po prostu nie lubi ludzi „innych”. Być może wśród młodych będzie coraz więcej osób tolerancyjnych, jednak ja razie młodzież, tak jak starsze pokolenie, nie wyraża poparcia dla par homoseksualnych. Czy zatem można mówić o posiadaniu rodziny w przypadku par homoseksualnych? Jeżeli podejść do tego tematu jako związku dwojga kochających się ludzi i nie brać pod uwagę kwestii formalnych, to jak najbardziej tak. Są to pary jak każde inne, mimo, że nie są w związku małżeńskim. Razem mieszkają, spędzają wspólne wakacje i wszystkie inne rzeczy, tak jak w przypadku par heteroseksualnych. Nie wszyscy jednak są w stanie zaakceptować je jako rodzinę i zgodzić się na sformalizowanie takiego związku.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!