Liczebność polskich rodzin

Patrząc na drzewa genealogiczne rodzin, można wysnuć w zasadzie jeden podstawowy wniosek. Na pewno rodzi się w tej chwili znacznie mniej dzieci, aniżeli w poprzednich wiekach. Analizując ten stan rzeczy nie trudno dostrzec dwóch podstawowych czynników odpowiadających za taki stan rzeczy. Pierwszym z nich jest na pewno większa świadomość współczesnego społeczeństwa w zakresie naturalnych metod planowania rodziny. Większość kobiet i mężczyzn żyjących w poprzednich stuleciach nie znała cyklu płodności kobiety, a tym samym nie była w stanie nim regulować w sposób naturalny. Kolejnym elementem wpływającym na znacznie zmniejszenie liczebności współczesnych rodzin jest rosnące zjawisko niepłodności młodych ludzi, zakładających dziś rodziny i coraz mniejszą skuteczność najbardziej popularnych metod leczenia zaburzeń płodności. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na zmniejszenie liczebności dzieci we współczesnych rodzinach jest też niestety również ich trudna sytuacja finansowa. Wobec rosnącej świadomości polskiego społeczeństwa, coraz większe znacznie ma obecnie możliwość utrzymania wielodzietnej rodziny. W przypadku, gdy dochody młodych rodziców nie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania więcej niż jednego lub dwóch dzieci, najczęściej na tym etapie kończy się proces powiększania rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *