OPÓŹNIENIE MOWY DZIECKA

Dziecko zdrowe, prawidłowo rozwijające się w korzyst­nych dla rozwoju mowy warunkach, w wieku dwunastu miesięcy mówi zwykle jedno słowo więcej prócz „mama itata”, w miesiąc później – 3 słowa, a w 15—18 miesiąc 6 słów więcej. Zdarza się, że opóźnienie mowy dziecka następuje z powodu opóźnionego rozwoju umysłowego, wad słuchu lub też z powodu zakłóceń w życiu emocjonalnym. Naj­częściej jednak przyczyną opóźnienia mowy dziecka bywa uprzedzanie jego pragnień, zanim podjęta zostanie próba ich wypowiedzenia. Małe dziecko bowiem uczy się mówić zgodnie ze swymi potrzebami. Jeśli może otrzymać to, co chce, bez wypowiedzenia swej prośby, wówczas nie podejmuje wysiłku mówienia, zastępując go gestami,krzykiem, tupaniem, mimiką.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!