Otwarcie kanału

O ile bezpośrednim skutkiem pobudzenia receptora jonotropowego jest otwarcie kanału dla odpowiednich jonów, o tyle pobudzenie receptora metabotropowego wyzwala proces biochemiczny prowadzący do modyfikacji funkcji komórki. Na początku tego procesu powstaje związek zwany przekaźnikiem wtórnym. W odróżnieniu od przekaźników pierwotnych, działających w synapsie na postsynap- tyczne receptory jonotropowe bądź metabotropowe, przekaźniki wtórne działają na procesy wewnątrz komórki: zmieniają jej metabolizm, modyfikują pobudliwość, działają na DNA jądra i regulują ekspresję genów. Procesy wywołane przez przekaźniki wtórne rozwijają się wolno i trwają długo, niekiedy dni lub tygodnie. Długotrwałe utrzymywanie się skutków działania przekaźnika wtórnego może mieć znaczenie dla kodowania śladów pamięciowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!