POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA

Poczucie bezpieczeństwa dziecka jest, jak sądzi więk­szość naukowców, w ogromnym stopniu uzależnione od fizycznego kontaktu z matką i płynącego stąd głębokiego zadowolenia. Innymi słowy matka – dostarczycielka pokarmu – zajmuje drugie miejsce po matce, zaspokajają­cej emocjonalną potrzebę bliskości. Młoda współczesna kobieta słucha głosu instynktu z dużymi oporami, czuje się jednak znacznie lepiej jako matka, gdy potrzeby jej serca i instynktowne działanie poparte są przez naukę. Dajmy więc głos naukowcom. Współczesne nam autorytety próbowały zwrócić mat­kom prawo do naturalnych porywów ich serc i macierzyń­skiego instynktu, dzieciom – satysfakcję z zaspokajania ich własnych emocjonalnych potrzeb.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!