PODOBNIE JAK DOROŚLI

Czynność, której powinien towarzyszyć spokój i pogoda, została zakłócona, i to w sposób brutalny, taki, który przeraża i paraliżuje dziecko. Od tej chwili jedzenie, nawet łubianych i ślicznie poda­nych potraw, nie bidzie przyjemnością, od tej chwili towa­rzyszyć mu bidzie lek przed gniewem matki, jej niecier­pliwością, oddaleniem, niechęcią. Właściwe wiekowi ‚ okresowe obniżenie łaknienia może w takich warunkach przejść w całkowitą utratę apetytu i tak sie na ogół dzieje. Dzieci, podobnie jak i my – ludzie dorośli, miewają dni, którym towarzyszy gorszy niż zazwyczaj apetyt.  Czasem bywa to wywołane brakiem ruchu – zwłaszcza na świeżym powietrzu – rozpoczynającą sie chorobą, gorszym samo­poczuciem z powodu zmęczenia, niewyspania, niewygod­nego lub zbyt ciepłego ubrania, a czasem zwyczajnym cukierkiem lub ciastkiem podanym między posiłkami.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!