PODPOWIADANIE WERBALNE

Podpowiedzi werbalne to, po prostu, powiedzenie dziecku, co ma zrobić. Mają one, oczywiście, zastosowanie jedynie u dzieci rozumiejących treść zawartą w słowach. Mogą być bardzo ogólnikowe, np. „ubieraj się , a jeżeli tak sformułowane polecenie nie przynosi oczekiwanego efektu, często skuteczne okazuje się rozbicie tej pojedynczej instrukcji na wiele odrębnych podpowiedzi słownych: „otwórz szafę, wyjmij swoją koszulkę, włóż ją, teraz wyjmij majtki” i tak dalej. Podpowiedzi werbalne oraz podpowiedzi przez gestykulację określamy często jako „wskazówki”, gdyż ich funkcja w większym stopniu polega na wskazaniu lub pouczeniu dziecka, co ma dziecko zrobić, niż na zmuszaniu go do wykonania, jak to występuje w metodzie fizycznego podpowiadania, gdzie, chcąc nie chcąc, odtwarza ono’ nasze ruchy. Jed­nak wszystkie trzy powyższe metody w zbliżony sposób pomagają dziecku w nauczaniu się tych czynności, których chcemy je nauczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *