Rodzina i jej funkcje

Rodzina jako sama w sobie powinna spełniać wiele funkcji. Jedną z takich funkcji jest funkcja opiekuńczy wychowawcza, która polega na tym, aby zapewnić środki niezbędne do życia w rodzinie, a także sprawowaniu opieki nad członkami niepełnosprawnymi, chorymi i starszymi, którzy ze względu na swój stan nie mogą same zaspokoić swoich potrzeb. Kolejną funkcją jest ta ekonomiczna, która polega na zaspokojeniu potrzeb materialnych członków rodziny, bowiem w skład każdej rodziny wchodzą członkowie, którzy powinni dane środki materialne zapewnić. Kolejną funkcją jest prokreacyjna polegająca na wydawaniu na świat potomstwa przez małżonków (zaspokaja ona potrzeby emocjonalno-rodzicielskie współmałżonków). Następną jest socjalistyczna polegająca na przygotowaniu dzieci do samodzielnego pełnienia ról społecznych, w proces ten szczególnie powinni być zaangażowani dziadkowie. Dalej funkcja rekreacyjna polegająca na zaspokojeniu potrzeby relaksu, odpoczynku i rozrywki członkom rodziny. Funkcja seksualna, której raczej nie trzeba tłumaczyć. Funkcja stratyfikacyjna, która polega na pokazywaniu członkom rodziny jakie mają rolę i jaką pozycję społeczną. Dzieci dziedziczą po rodzinach pozycję społeczną. Istnieje także funkcja kulturowa i jest to już ostatnia funkcja, która polega na przekazywaniu dzieciom dziedzictwa kulturowego i zapoznanie z działami kultury i sztuki.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!