Rodzina jako obiekt troski państwa

Każdy nowoczesny kraj ma opracowany model polityki prorodzinnej, której celem jest wspieranie rodziny w wychowaniu i opiece nad dziećmi. W wielu krajach cel jest jeszcze bardziej ambitny, bo chodzi o to, aby skłonić młodych członków społeczeństwa znajdujących się w najlepszych okresie rozrodczym do wchodzenia w związki małżeńskie, zakładania rodzin i posiadania dzieci. Polityka prorodzinna, aby była skuteczna i rzeczywiście przynosiła efekty w postaci większej motywacji do posiadania potomstwa oraz większej dzietności, powinna dysponować bogatym i zróżnicowanym wachlarzem zachęt socjalnych i systemowych. Za wzór mogą tutaj służyć rozwiązania wprowadzone w krajach skandynawskich, które na tle słabo rozmnażającej się Europy mogłyby służyć za doskonały przykład, jak wspierać ludzi w sposób, który skutecznie przekona ich, że posiadanie dzieci jest co prawda inwestycją, niemniej jednak jest to inwestycja opłacalna nie tylko z indywidualnego, ale i społecznego punktu widzenia. Demografia jest bezlitosna, a kolejny niż demograficzny zaowocować może kraksą systemu ubezpieczeń. Starzenie się społeczeństw jest socjologicznym faktem, więc wspieranie rodziny powinno się znaleźć w centrum zainteresowań każdego nowoczesnego rządu. Bez tego trudno liczyć na to, że ludzie będą chcieli mieć więcej dzieci.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!