Rodzina jako podstawowa komórka społeczna

Wartość rodziny jest na pewno wartością nadrzędną nad wieloma różnymi aspektami życia. W naszych wyobrażeniach wzór rodziny kształtuje się jako obraz kilku a najlepiej kilkunastoosobowej rodziny zasiadającej przy dużym stole – do wspólnego posiłku. Taki obraz kreowany jest najczęściej przez media w filmach rodzinnych, a także w książkach opisujących stare dobre zwyczaje w dawnej polskiej wsi. Rodzina w dawnych czasach traktowana była znacznie poważniej, aniżeli ma to miejsce w czasach współczesnych. Najbliższymi członkami rodziny nazywano krewnych, którzy dziś raczej zaliczają się do dalszej rodziny. Dziś najbliższymi krewnymi są dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, mężowie i żony rodzeństwa. Dawniej ten katalog najbliższych członków rodziny był znacznie szerszy, o czym świadczy do dziś używane w niektórych obszarach polski określenie brat cioteczny i siostra cioteczna. Jest to określenie dzisiejszych kuzynów i kuzynek. Obecnie coraz rzadziej rodziny spotykają się na zupełnie spontanicznie dalsi członkowie rodziny. Szybkie tempo życia, ciągły pośpiech, dążenie do osiągnięcia stabilności finansowej, coraz częściej staje na drodze do rodzinnej integracji. Obecnie dochodzi czasami do sytuacji, że niewiele osób zna swoje drugie kuzynostwo, a okazją do spotkania jest najczęściej pogrzeb lub wesele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *