Rodzina to podstawowa komórka społeczna

Zgodnie z polskim prawem, rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną, a zgodnie z zapisami kodeksu rodzinnego, każdy członek rodziny powinien współdziałać dla jej dobra. W praktyce najbardziej zwraca się jednak uwagę na obowiązki rodziców względem swoich małoletnich dzieci. Chodzi tu bowiem przede wszystkim o dbanie o rozwój fizyczny i intelektualny dzieci, zaspakajanie ich potrzeb duchowych a także materialnych. Właśnie te zapisy kodeksu rodzinnego gwarantują dzieciom otrzymywanie środków finansowych na ich utrzymanie, aż do czasu, gdy same nie będą w stanie się utrzymać. Rodzina w polskim systemie prawnym jest traktowania jako małżeństwo wraz ze swoimi zstępnymi i wstępnymi (czyli potomkami i przodkami). Niemniej w praktyce najczęściej mówi się o rodzinie jako o osobach spokrewnionych mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym. Obecnie polskie rządy coraz częściej podejmują różnorodne przedsięwzięcia prawno – organizacyjne na rzecz umocnienia pozycji polskiej rodziny. Służą temu liczne programy parorodzinne, w tym polityka edukacyjna, rozwiązania wspomagające proces macierzyństwa, przedsięwzięcia w zakresie polityki mieszkaniowej i wiele innych. Wyższość rodziny przedkładana jest także przez polski system prawny w zakresie uregulowań podatkowych, umożliwiających wspólne rozliczanie się małżonków, a także możliwość skorzystania z ulg podatkowych przysługujących z tytułu posiadania dzieci.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!