Rodzina wielopokoleniowa a rodzina nuklearna

Już od kilkudziesięciu lat badacze życia społecznego zauważyli ciągle narastający trend, który polega na zaniku tradycyjnego modelu wielopokoleniowej rodziny na rzecz rodzin nazywanych nuklearnymi. Jeszcze nasi rodzice, a na pewno dziadkowie przyzwyczajeni byli do życia w rodzinach, w których istniały silne więzi nawet pomiędzy dość daleko skoligaconymi członkami. Więzi rodzinne były niezwykle silne, a zwyczajną sprawa była bliska obecność przedstawicieli starszych pokoleń i ich aktywny udział w wychowywaniu najmłodszych członków. Taka rodzina stanowiła silnie związaną ze sobą strukturę, będącą źródłem oparcia i poczucia bezpieczeństwa. Starsze pokolenie dostarczało wzorców postępowania w skomplikowanych i trudnych nieraz sytuacjach, dzieliło się swoim bogatym życiowym doświadczeniem i stanowiło niezwykle istotny punkt odniesienia. Już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku model ten zaczął ustępować rodzinom nuklearnym, czyli złożonym z samego jądra, tworzonego przez rodziców i dzieci, a najczęściej jedno dziecko. Na taki trend społeczny największy wpływ miał wzrost mobilności, którego skutkiem stała się łatwość zmiany miejsca zamieszkania oraz pojawianie się nowych wzorców życia rodzinnego. Ma to swoje plusy i minusy. Współcześni rodzice mniej korzystają ze wsparcia starszej generacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *