Rodzina złożona z samego członu czyli jądra

Bardzo często w wypowiedziach badaczy zajmujących się opisywaniem życia rodzinnego współczesnego człowieka przewija się określenie „rodzina nuklearna”. Termin ten w języku polskim kojarzy się osobom nie mającym specjalistycznej wiedzy przede wszystkim z energetyka jądrową albo bombami atomowymi, co jest dość zrozumiałe, gdyż pochodzi on od łacińskiego słowa nucleus, które wykorzystało wiele dziedzin nauki do opisu zjawisk, które stanowią obszar ich zainteresowania. Nucleus oznacza jądro, sam rdzeń, samo centrum. Jeśli zna się to znaczenie, dużo prościej zrozumieć jest, czym tak naprawdę jest rodzina nuklearna. Jest to taka struktura rodzinna, która składa się z rodziców i dziecka. To oni stanowią jądro systemu. Taki model rodziny jest coraz częściej wybierany przez młode małżeństwa, czy to z konieczności czy też z powodu osobistych upodobań. Mało ludzi decyduje się na posiadanie większej ilości dzieci. Więzi emocjonalne z przedstawicielami starszych generacji również słabną. W efekcie rodzina nuklearna wydaje się z jednej strony bardziej zwarta, a z drugiej bardziej odgraniczona od reszty społeczeństwa, stanowiąc dość zamknięty system, nie podlegający na przykład takim wpływom, jakie kiedyś były zwyczajną sprawą w rodzinach złożonych z większej liczny członków i utrzymujących regularne kontakty.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!