Rozpad rodzin na tle finansowym

Pieniądze są wprawdzie ważnym środkiem dającym podłoże materialne do właściwego funkcjonowania rodziny, jednak nie zawsze stanowią jej największą wartość. Obecnie coraz częściej zdarzają się sytuacje, że na tle materialnych nieporozumień rozpada się bardzo duża liczba polskich rodzin. Porozumienia mogą dotyczyć zarówno barku pieniędzy, jak i ich nadmiaru. W pierwszej grupie rodzin, które nie są w stanie przetrwać próby czasu pod wpływem ciągłych problemów finansowych, są najczęściej młodzi małżonkowie, którzy w okresie dorobku często borykają się z brakiem płynności finansowej wynikającej z niestabilności zatrudnienia. To właśnie częste braki pracy wpływają na pojawienie się częstych konfliktów osłabiających trwałość rodziny. Niestety również dobra sytuacja finansowa może być podłożem do zerwania więzi rodzinnych. Dotyczy to najczęściej bardziej oddalonych od siebie osób, które łączy stosunek pokrewieństwa. Podłożem jest najczęściej zazdrość o dobra materialne, które posiadają niektórzy członkowie rodziny, podczas gdy inni nie mogą sobie pozwolić na tego rodzaju dobra. Tak najczęściej dzieje się wśród członków rodzin, gdzie już wcześniej nie było silnych więzi i dużego wspierania w trudnych chwilach. W takich przypadkach, członkowie rodzin zamiast oczekiwać od bogatszych krewnych pomocy materialnej, odsuwają się od nich i zazdroszczą każdej zarobionej złotówki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *