Seplenienie u dzieci

Wielu dzieciom, szczególnie w bardzo młody wieku zdarza się seplenić. Czym dokładnie jest seplenienie ? Jest to niedokładna realizacja głosek dentalizowanych trzech szeregów: ciszącego, syczącego i szumiącego. Często w mowie dziecka występuje zamiana głosek dentalizowanych. Na przykład u dzieci w wieku około dwóch, trzech lat głoski syczące zamieniane są na ciszące. Jest to sytuacja bardzo normalna i zdarza się w rozwoju dziecka i nie wymaga interwencji specjalisty. Często dzieci starsze, czteroletnie zamieniają głoski szumiące na głoski syczące i to także jest sytuacja normatywna. Seplenienie staje się problemem, kiedy dzieci pięcioletnie i w starszym wieku nie wymawiają głosek syczących lub pięcioletnie nie wymawia głosek szumiących. Najczęściej do logopedy przychodzą dzieci z seplenieniem między zębowym. W leczeniu takiego seplenienia potrzebna jest zmiana z połykania niemowlęcego na dojrzały. Co to jest połykanie niemowlęce? Jest to połykanie, w którym napinają się mięśnie okrężne płuc a język położony jest płasko na dnie jamy ustnej. Połykanie dojrzałe to takie, w którym nie bierze udział mięśnie okrężne ust, a język pionizuje się i napinają się żwacze. Uczenie zmiany takiego połykania polega na tym, że mówimy, aby dziecko przy połykaniu śliny unosiło język ku górze. W ten sposób, możemy zapobiegać seplenieniu u dziecka.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!