Trzy okresy w życiu dziecka

Życie dziecka dzieli się na trzy odmienne okresy. Pierwszym z nich jest wczesne dzieciństwo i jest to okres od trzeciego do czwartego roku życia. W tym okresie dziecko nawiązuje pierwsze kontakty z ludźmi poza domem rodzinnym. Poszukuje relacji z rówieśnikami i odczuwa z tego swoistą satysfakcję. W tym wieku bardzo ważną formą aktywności jest zabawa, przez którą dziecko nabywa doświadczenia społecznego. Jednak w tym wieku jest to jeszcze zabawa egocentryczna. A kolejnym okresie wczesnoszkolnym, lub zwanym późnym dzieciństwem dziecko uczy się zachowań nie opartych o egocentryzm. Uczy się także rozumienia, że rówieśnicy mają równorzędną relacje co dzieci. Poszukuje silnych kontaktów z rówieśnikami. Do te pory relacje były oparte o dziecko, teraz zmienia sie to i dziecko to widzi – rówieśnicy są tak samo ważni co dziecko. W tym okresie mogą występować pierwsze zachowania o charakterze aspołecznym. W tym wieku dziecko posiada całkowity brak empatii i jest to całkowicie zrozumiałe. Następnym, a zarazem najpóźniejszym okresem jest dojrzewanie, w którym burzone są autorytety. W tym wieku dziecko neguje zachowania dorosłych i buntuje się przeciw nim. Stara się odnaleźć siebie w rzeczywistości, bowiem nie jest już dzieckiem, a nie jest jeszcze człowiekiem dorosłym. Dzieje się to przez zaburzone wydzielanie hormonalne bądź czynnik społeczny – reakcja grupy społecznej na dojrzewającego człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *