Wartość rodziny w trudnych życiowych sytuacjach

Coraz częściej patrząc na obraz przeciętnej polskiej rodziny, daje się wyciągnąć wniosek, że jej trwałość jest niewielka, w porównaniu z trwałością i wartością rodzin funkcjonujących w ubiegłych stuleciach. Jak podkreślają historycy i socjolodzy, dawniej rodzina zawsze skupiała się wokół seniora rodu. To właśnie w jego miejscu zamieszkania odbywały się najważniejsze rodzinne uroczystości rodzinne, spędzane były święta, a także podejmowane były najważniejsze rodzinne decyzje. Od niepamiętnych czasów zawsze mówiło się, że w każdej trudnej sytuacji życiowej, zawsze można liczyć na rodzinę i im był ona liczniejsza, tym była symbolem większego wsparcia i wzajemnej pomocy. Obecnie wprawdzie współczesne rodziny nie są tak liczne jak ich poprzednie wersje z poprzednich stuleci, niemniej nadal stanowią oparcie w bardzo trudnych sytuacjach. Może nie jest to już tak bardzo powszechne jak przed wiekami, jednak w chwili, gdy rodzinę dotyka bardzo duże nieszczęście, zdarza się, że może liczyć na pomoc jej poszczególnych członków. Są takie sytuacje, że potrzebne jest poparcie kogoś, pomoc w znalezieniu pracy, pomoc finansowa i wiele innych, w których rodzina sprawdza się, jak żadna inna organizacja. I mimo, że powszechnie nad często wykorzystywane koligacje rodzinne, są postrzegane jako powszechny nepotyzm, to jednak w głębszej analizie tego zagadnienia, należałoby je ująć raczej jako wyjątkową wartość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *