WARUNKI UMOWY

Rozpoczynając program, należy ustalić z dzieckiem warunki umo­wy — wykonuje ono określone czynności, w zamian za co podejmujemy się dostarczania wymienionych ekwiwalentów. Umowa oparta jest na umożliwieniu dziecku uzyskania pewnego minimum ekwiwalentów, któ­re mogłoby wymienić na środki wzmacniające właściwe zachowanie. Zdajemy sobie sprawę, że w przyszłości gotowość dziecka do pracy za ekwiwalenty — to znaczy do takiego zachowania, jakiego od niego oczekujemy — zależy od tego, czy poprzez ekwiwalenty będzie w stanie osiągnąć cel. Dlatego ważne jest, abyśmy nie łamali umowy, jeśli wi­dzimy, że dziecko pomyślnie zarabia, swe ekwiwalenty i uzyskuje wzmocnienia. Jeśli to zrobimy, będziemy nie tylko winni zerwania umowy, lecz dziecko może poczuć dotkliwiej, niż poprzednio, bezna­dziejność uzyskania tego, na co ma ochotę.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Jeśli chcesz stać się częścią naszego społeczeństwa i dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu rodziny i związków społecznych to zapraszam na mój serwis! Zostań na dłużej i udzielaj się w komentarzach! Stwórzmy razem wielką rodzinę pasjonatów!
error: Content is protected !!