WYKRESY

Dni albo lekcje zaznaczymy na osi poziomej, a sposoby zachowania na osi pionowej. Jeśli więc chcemy nauczyć dziecko używania nocnika, za poziom odniesienia możemy przyjąć linię obrazującą liczbę zmoczonych w ciągu dnia majtek przed podjęciem nauki. Załóżmy, że w ciągu tygodnia pierwszego dnia zmoczyło majtecz­ki cztery razy, drugiego też cztery, następnego sześć razy, potem pięć, potem siedem, cztery i pięć. Postarajmy się wykonać wykres przejrzyście, tytułując go i ozna­czając osie, tak aby każdy, kto na niego spojrzy, mógł sam odczytać informacje, bez pytania: Co to znaczy? Nasz poziom odniesienia jest więc zapisem mówiącym o tym, jakie było zachowanie dziecka zanim zaczęliśmy robić cokolwiek, aby je zmienić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *