ZNACZENIE WIARYGODNOŚCI ZAPISÓW

Wiemy, że pewne obserwacje są wiarygodne wówczas, gdy jesteśmy przekonani, że różni obserwatorzy widzieli i zapisali większość takich samych zachowań: są zgodni co do tego, co się zdarzyło. A zatem, jeśli są zmiany w zapisach w ciągu pewnego okresu, wiemy, że są to zmiany w zachowaniu dziecka, a nie zmiany ze strony samego obserwatora lub skutki jego pomyłek. Wiele czynników może wpływać na nie­rzetelność dokonywanych spostrzeżeń. Obserwator może być np. zmę­czony, smutny lub niezbyt zainteresowany zadaniem albo niestaranny. Może nie być bezstronny, np. będąc dumny z dziecka, chciałby ukazać je w jak najlepszym świetle; gdy wie, że jego obserwacje nie zostaną w pełni wykorzystane, może pozwolić sobie na pewne przekształcenia. W obecności drugiego obserwatora powyższe błędy ujawnią się jako niezgodności między zapisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *