SSP1 Zielona Góra: Profil szkoły i oferta edukacyjna

SSP1 Zielona Góra: Profil szkoły i oferta edukacyjna

Szkoła Społeczna im. Jana Pawła II w Zielonej Górze to ośmioklasowa szkoła podstawowa oraz liceum profilowane.
Misją szkoły jest wychowanie uczniów zintegrowanych z wartościami chrześcijańskimi oraz kierowanie ich na drogę rozwoju osobistego i społecznego.

  1. Historia i profil szkoły

Szkoła Społeczna w Zielonej Górze została założona w roku 2000 przez Stowarzyszenie Wspólnota Miłosierdzia. Pierwotnie szkoła prowadziła działalność szkoleniową w zakresie kształcenia dorosłych, aż do roku 2009, kiedy to rozpoczęła swoją działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Szkoła posiada wewnętrzny system wartości, który oparty jest na katolickiej etyce pracy oraz na zasadach miłosierdzia, szacunku i mądrej odpowiedzialności.

  1. Oferta edukacyjna

Szkoła Społeczna im. Jana Pawła II oferuje uczniom wysoki poziom edukacji, który oparty jest na programie nauczania MEN. Liceum prowadzi trzy profilowane klasy: klasę humanistyczną, klasę matematyczno-fizyczną oraz klasę biologiczno-chemiczną. Dostępne są także zajęcia dodatkowe, m.in. podstaw języka angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego.

Lista:

  • Klasy dwujęzyczne: uczniowie uzyskują certyfikat Cambrige English
  • Lekcje religii oraz katechezy, prowadzone przez księdza
  • Zajęcia z robotyki oraz z programowania
  • Liceum profilowane w kierunkach: humanistycznym, matematyczno-fizycznym oraz biologiczno-chemicznym
  1. Kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele z doświadczeniem oraz pasją, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Nauczyciele na bieżąco dbają o rozwój swoich uczniów, tworząc indywidualny plan nauczania dla każdego. Regularne spotkania klasowe oraz lekcje indywidualne pozwalają na dostosowanie sposobu nauczania do potrzeb każdego z uczniów.

  2. Dodatkowe atrakcje dla uczniów

Szkoła Społeczna im. Jana Pawła II w Zielonej Górze oferuje swoim uczniom wiele dodatkowych atrakcji. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach szkolnych zarówno w kraju jak i za granicą. Szkoła organizuje również zielone szkoły oraz obozy sportowe i rekreacyjne. W szkole działa wiele klubów i kół zainteresowań, m.in. klub fotografii, klub matematyczny czy koło naukowe biologiczne.

  1. Udział w konkursach

Uczniowie Szkoły Społecznej im. Jana Pawła II w Zielonej Górze regularnie biorą udział w konkursach i olimpiadach, gdzie zdobywają wiele nagród i wyróżnień. Szkoła szczyci się zwycięstwami swoich uczniów w konkursach przedmiotowych takich jak fizyka, matematyka, historia czy biologia.

Szkoła Społeczna im. Jana Pawła II w Zielonej Górze to instytucja, która kieruje się wartościami chrześcijańskimi w edukacji swoich uczniów. Szkoła oferuje rozwój osobisty i społeczny na wysokim poziomie oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *